В село Борован видеоустройствата са монтирани на площада и след моста на разклона за селата Малорад и Девене. Система за видео наблюдение е монтирана и в ЦНСТДБУ село Борован. На територията на заведението са поставени 6 камери, обхващащи общите части на сградата и около дворното пространство.

В село Малорад са поставени 6 камери, разположени в централната част на селото. В Нивянин - 4 камери отново в централната част. В Добролево - 4 камери в центъра и в близост до училището. В Сираково - 4 камери в централната част на селото и пред търговската сграда.

Изградените системи са поставени с цел превантивен ефект, както и да бъдат в помощ на органите на реда в общината.

Кметът инж. Десислава Тодорова споделя, че тази мярка е предприета, с цел осигуряване на сигурността и спокойствието на жителите на община Борован и децата от ЦНСТДБУ .