От администрацията припомнят, че с оглед политиката за осигуряване на подкрепа на младите хора в Община Берковица и задоволяване потребностите от кадри в областта на здравеопазването, кметът инж. Милчо Доцов ще даде стипендии за обучението на 2-ма студенти по медицина.

Миналата година Община Берковица закупи съвременен стационарен цифров ехокардиограф за Медицински център -1 и рентгенова тръба за болницата.

Ехокардиографът разполага с пълни възможности за диагностика, измервания и калкулации за ехокардиография и ехография на венозни и артериални съдове, екстракраниални и транскраниални изследвания, малки части като щитовидна жлеза и др. С модерната апаратура се подобрява качеството на изследванията и се облекчава работата на специалистите.

Реновирана рентгенова тръба на КАТ (компютърен аксиален томограф) бе закупена за 34 536, 00 лева с капиталови средства по искане на болницата, с докладна от кмета на Общината – инж. Милчо Доцов и Решение на Общински съвет-Берковица.

Благодарение на добрата координация между общината и болницата на пациентите в „МБАЛ” ЕООД – гр. Берковица се извършва адекватна диагностика и лечение.