Проектът е на стойност 97 788.55 лв., а срокът за изпълнение – 36 месеца. Дейностите по проектното предложение са насочени към изграждане на комбинирано спортно игрище за волейбол и минифутбол. Предвидено е новото съоръжение да бъде изградено в района на спортната зала, в непосредствена близост до съществуващия тенис корт.

С реализацията на проекта се цели устойчиво подобряване и модернизация на инфраструктурата, осигуряваща по-добро качество за живот и развитие на интелектуалното ниво и физическо възпитание на подрастващо население. Проектното предложение цели създаване на устойчива, естетична и безопасна градска жизнена среда, допринасяща за по-високо качество на живот, по-голяма сигурност за населението и създаваща предпоставки за ускорено социално-икономическо развитие.

Източник: berkovitsa.bg/