Сред номинираните институции с положителни практики в областта на достъпа до информация е Белоградчик. Номинацията за наградата "Златен ключ" е заради постоянните усилия за изпълнението на задълженията за активната прозрачност, за отношение към съдържанието на секция „Достъп до информация“ и отзивчивостта на администрацията и кмета на общината Борис Николов към заявителите. Победителите в отделните категории ще станат ясни по време на церемония, която ще започне днес в 16.00 ч. в София.


Община Белоградчик е на 11 място в Рейтинга на активната прозрачност сред общините в България с 82,7 точки. За последните три години община Белоградчик повишава значително активното публикуване като разбира се има още какво да се желае относно публикуването по член 15 ал.1 от ЗДОИ.

Това e една от трите институции сред 567 изпълнили изискванията за съдържанието на секция „Достъп до информация“ и отговорили в петдневен срок на заявлението за достъп до информация, подадено в рамките на проучването на ПДИ проведено през февруари-март 2018 г.

На интернет страницата на община Белоградчик е публикувана:

  • задължителната информация за звеното, отговарящо по ЗДОИ;
  • разяснителна информация за гражданите как да упражняват правото си на достъп до обществена информация и реда и условията за повторно използване на информация;
  • вътрешните правила за работа по ЗДОИ в секцията "Достъп до информация";
  • годишните отчети за постъпилите заявления (за 2017 г. няма отказана информация);

Таксите, които община Белоградчик събира за предоставяне на достъп до информация са съобразени със Заповед ЗМФ № 1472 от 29 ноември 2011 г. на Министъра на финансите.

Община Белоградчик приема заявления по ЗДОИ по електронен път. В рамките на тазгодишното проучване общината изпрати отговор с решение и предостави информацията на четвъртия ден.

Община Белоградчик има изключително отзивчиво отношение към заявителите и амбиция да се изпълнят всички задължения за предоставяне на обществена информация.