Анализ на очакваните приходи и планираните разходи направи директорът на Дирекция "Финансово-счетоводна дейност" Румяна Маринова. Бюджет 2019 на Община Враца ще бъде в размер на близо 60 млн. лв., без да е включен преходният остатък, като средствата са с 18 млн. лв. повече спрямо 2016 г. В приходната част се запазват ниските нива на данъчно облагане, което е предпоставка за устойчивост и стабилност. Собствените приходи на местната администрация са в размер на 18 млн. лв. С над 4,5 млн. лв. са повече инвестициите в сферата на образованието, което е 20% ръст в сравнение с зминалата година.

В разходната част на проектобюджета са включени над 770 000 лв. за дейности по транспорта, а 655 940 лв. са средствата, предвидени за улично осветление. При изготвяне на финансовия документ Община Враца отчита ръст и в планираните инвестиции за благоустрояване и текущи ремонти - 554 286 лв., за общинските пазари - 120 790 лв., за пенсионерските клубове - 181 874лв., както и за младежките дейности - 600 918 лв.

През 2019 г. се увеличава и размерът на помощите за новородени деца от 250 на 300 лв. за новородено и по 350 лв. за близнаци. Предвидено е и закупуването на нова техника за нуждите на ОбП "БКС" за 250 000 лв., а за издръжка на спортните клубове са заложени половин милион лева.

В рамките на презентацията на проектобюджет 2019 г. бе поставен акцент върху програмата на капиталови разходи на Общината, която е в размер на 4 435 300 лв., без преходния остатък. Освен закупуването на екологични превозни средства за "Тролейбусен транспорт" и двойно повече средства за ремонти в населените места от общината, в инвестиционната програма е включен ремонт на стадион "Христо Ботев" и 212 500 лева за довършване на общинския приют за кучета. Предвидено е и изграждането на пет детски площадки, пет точки за подземни контейнери за сметосъбиране, скейтпарк и паркинги в ж. к. "Сениче" и "Дъбника".

По време на публичното обсъждане въпроси и предложения отправиха общински съветници. На дискусията присъстваха заместник-кметът Петя Долапчиева, председателят на Общинския съвет Румен Антов, секретарят на Община Враца Нина Дакева, главният архитект Чавдар Спасов, общински съветници, кметове на населени места, директори на институции и граждани.