Новото проектно решение запазва максимално положителните моменти в съществуващите елементи на площада, както и съществуващата декоративна дървесно-храстова растителност.

В югоизточната част се предвижда изграждането на нова обходна алея, обезпечаваща достъпността от централното площадно пространство до изгледните нива.

Предвижда се ремонт на съществуващи и изграждане на нови рампи за достъп, както и монтиране на необходимите парапети.

В най-южната част на имота има изгледна площадка, където се предвижда ситуирането на кът за отдих с две перголи и телескоп за наблюдение на Белоградчишките скали – основна атракция на града.

Предвиждат се нови пейки от метал и дърво, кошчета от мозайка и метал, мозаечни кашпи, перголи с пейки.

Съществуващата питейна фонтанка ще бъде подменена с нова.

Предвидена е подмяна на съществуващата настилка с нови бетонови сиви и жълти плочи, жълти и червени бетонови павета.

Проекта по част Електрическа има за цел да се проектира ново парково осветление с енергоефективни и дълготрайни осветители. Парковото осветление ще се реализира с нови LED осветиелени тела монтирани на стълбове 4,5м и 3,5м, които се монтират на бетонов фундамент с анкерна група и фланец.

В зоната на площада, където площа е по-голяма, са предвидени по-високите стълбове, а в периферията по-ниските.