Създадена е организация от областния управител Малина Николова и кмета на Община Мизия д-р Виолин Крушовенски за почистването на изцяло унищожените пътни настилки на две централни улици. Техниката, с която се работи е на Община Мизия и на АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД.

Областно пътно управление – Враца почиства наносите от земни и асфалтови маси по републикански път II – 15. Ограничено е движението на тежкотоварни автомобили в района на град Мизия. Временно е спряно водоподаването в наводнените квартали. Служители и работници на „ВиК“ отстраняват авариите.

Служители на Регионална Дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” – Враца, под ръководството на старши комисар Николай Димитров отводняват пострадалите частни домове и имоти.

Областният управител Малина Николова разпореди на „Напоителни системи“ ЕАД – клон Мизия и Регионален отдел „Северозападна България“ към Главна дирекция „Язовирни стени и съоръжения“ при ДАМТН да направят проверка на състоянието на язовирите в община Борован и община Хайредин и да дадат указания на кметовете на двете общини за контролираното изпускане на водите от тях.

На територията на област Враца няма пострадали хора. Екипите на всички служби работят за възстановяване на нормалното състояние в Мизия под координацията и контрола на областния управител.