„Транспортна инфраструктура, туристическа инфраструктура и туристически продукт, критична инфраструктура, инвестиции и заетост са въпросите, които стоят пред нас за съвместно решаване. Само общите ни усилия, аргументи и инициативност могат да насочат вниманието на Правителството към интегрирано развитие на Северозападен район“. С тези думи Малина Николова откри срещата на областните управители.

Георги Терзийски изказа мнение, че професионалното образование е още един важен приоритет, по който може да се провежда консолидирана регионална политика.

Първата тема, която подробно обсъдиха областните управители е разработването на проект за ремонт на второкласната и третокласна пътна мрежа на територията на Северозапада. Той ще бъде предложен на премиера и министъра на регионалното развитие и благоустройството като част от Целенасочената инвестиционна програма, чието одобрение и финансиране трябва да стартира през 2018 година.

Областните управители имат задачата да анализират състоянието на републиканската пътна мрежа на територията на своята област и на 25 юли, когато поредицата от срещи продължава, да приоритизират според класа, натовареността и спешността от ремонтни дейности второкласните и третокласни пътища за реализацията на проекта.