Полското врабче (Passer montanus) обитава разнообразни естествени местообитания в населени места. Гнезди в хралупи на дървета, кухини по сгради, огради и електрически стълбове, често в малки колонии. Снася 4-6 яйца, има 2-3 поколения годишно през периода април-юли. Заплахите за вида са интензификация на земеделието, прекомерна употреба на пестициди, премахване на синорите и ивиците от дървета и храсти в земеделските райони. (http://bspb.org/monitoring/bg/product-view/2/20.html)

Заснета е възрастна птица, която активно храни малките си. Вече е потвърдено гнезденето на 3 двойки полски врабчета в къщичките. Предстои да бъде направен цялостен мониторинг на поставените къщички и да се обобщи колко от тях се използват и от какви видове.

Припомняме, че 80 къщички бяха изработени по специални размери, с отвор 3-3,2 см, за да са подходящи за гнезденето на синигери, полско и домашно врабче, мухоловки, дърволазки. Покривът им се отваря, за да може да се почистват след гнездовия сезон, а на дъното са направени отвори за оттичането на проникнала дъждовна вода. Освен това отворът на къщичките е подсилен с допълнително дървено парче за защита от хищници (катерици, белки). Четиридесет къщички са поставени на дървета в парковете на гр. Козлодуй и по десет броя в парковете на Хърлец, Гложене, Бутан и Крива бара.

Ако видите поставена къщичка, се отдалечете на достатъчно разстояние, така че да наблюдавате птиците, без да ги притеснявате докато гнездят.
Може да пробвате и сами да си направите къщичка за птици, като ползвате насоките на Българското дружество за защита на птиците.