Проверките там на практика не са спирани, има няколко предписания, 2-3 акта.

В училищата проблемът е, че столовата, кухните, лавките не са работели през лятото, а сега една от важните проверки е била именно за готовността за началото на учебната година за изхранване на децата. Извън текущия официален контрол, който целогодишно агенцията управлява, ние спускаме т.нар. тематични извънредни проверки, каза Кулински по повод възложената от Върховната административна прокуратура.

По данни до момента има над 200 проверени училища, има няколко предписания, няма актове. Проверката продължава до края на месеца, а има вероятност и да бъде удължена.