Инженерите към РДНСК - Северозападен район са проверили наличната документация по проекта на Община Враца и са извършили оглед на терен. В Констативен протокол от 23 януари 2019 г. е посочено, че светлите петна, които са се образували върху настилката, са в резултат от естествените суровини, от които са изработени елементите.

"Варовиковите изслоявания се дължат на използваната добавка за по-добра пластичност на бетона, като същите изчезват при подходяща температура и влажност на въздуха", се посочва в протокола. Експертите, както и производителят са категорични, че това е моментна химична реакция, която по никакъв начин не нарушава качеството на положената настилка. При извършен оглед на място е констатирано, че в участъците, където са поставени плочите, няма следи от изслояване.

В заключението си експертите са категорични, че строителството е стартирало и се извършва законосъобразно, спазени са изискванията на Закона за устройство на територията и са представени декларации за експлоатационните показатели на вложените материали.