Припомняме, че конкурсът бе обявен след като досегашният директор на Дирекция "Административно обслужване" Вилма Иванова подаде молба за напускане, считано от 19 февруари т. г. Тя заемаше тази длъжност в продължение на една година и два месеца - от декември 2016 г., когато спечели обявения тогава конкурс за шеф на административната дирекция.

Съгласно минималните изисквания за заемане на вакантната длъжност, кандидатите за директор на Дирекция "Административно обслужване" трябваше да имат придобита образователна степен "Магистър" и най-малко четири години професионален опит или присъден минимален III младши ранг за държавен служител. Единственият кандидат за ръководния пост обаче - Галина Серчова, не е представила заверено копие на документ, удостоверяващ 4 години професионален опит или придобит III младши ранг за държавен служител.

По тази причина конкурсната комисия е решила да не я допусне до участие в конкурса, който трябваше да протече в два етапа - тест и интервю с кандидатите. Очаква се кметът на Мездра да обяви нов конкурс за заемане на вакантната шефска длъжност.

Междувременно още един ръководен кадър напусна Община Мездра. Ръководителят на Археологически комплекс "Калето" от неговото създаване преди пет годни инж. Димитър Павлов от една седмица вече не е част от кметската администрация. Той е започнал работа в компания за производство на автомобилни компоненти в Ботевград. Засега не е ясно кой ще го замести и дали ще бъде обявен конкурс за вакантната длъжност.