Градоначалникът добави: „През последните дни се разгоря нова екологична тема. След като серовъглеродът бе премахнат от Враца се появи информация, че частна фирма иска да гори RDF отпадъци в града ни. Работим за привличането на инвестиции, но само такива, които са в сферата на производството и дават добавена стойност за Враца. Стараем се Враца да бъде туристически град с екологичен градски транспорт и повече зелени площи. Тепърва ще насърчаваме и колоездачите в града. Горенето на чужди отпадъци не се вписва нито в управленската ми програма, нито във визията ми за бъдещето на Враца”.