Намаляват и новите пенсионери. За първите шест месеца на тази година са се пенсионирали 39 519 души, което е с 6 755 човека по-малко спрямо първото полугодие на 2019 г. Или с близо 15 на сто. Една от причините несъмнено е нарастването на стажът и възрастта за пенсия.

От началото на 2020 година за жените от най-масовата, трета категория труд, възрастта се вдигна с два месеца спрямо 2019 г. и вече е 61 години и 6 месеца. За мъжете увеличението е с един месец и стана 64 години и 3 месеца.За да се пенсионират, жените вече трябва да има 35 години и 10 месеца осигурителен стаж. За мъжете той вече е 38 години и 10 месеца. И за двата пола това е с два месеца повече, в сравнение с миналата година.
Лични пенсии за осигурителен стаж и възраст са отпуснати на 21 681 лица или на 63,2% от всички пенсионирали се с лични пенсии, като спрямо година по-рано броят им с 3 922 човека или с над 15 на сто.

Почти наполовина са и пенсионерите с пенсии, отпуснати при условията на чл. 69 от КСО. Или това са военнослужещите, държавните служители по Закона за Министерството на вътрешните работи и др.Те придобиват право на пенсия при навършване на възраст 53 години и 6 месеца и при 27 години общ осигурителен стаж, от които две трети (18 години) действително изслужени по съответните специални закони. Такива са едва 269 пенсионери за шестте месеца на тази година, което със 195 души по-малко в сравнение с първото полугодие на 2019 г.

Източник: Pariteni.bg