И двамата заболели имат много контактни на работното си място, една част от които вече са уточнени а останалите ще се доуточнят.
Стартирано е пробонабиране – контактните лица от с. Селановци и в гр.Враца и на установените контактни от работното място в гр.Мездра.

Единият потвърден случай е служител на РЗОК – Враца. При работата си е имал контакт със всички служители на администрацията. При извършената проверка от инспектори от РЗИ – Враца е установено, че разпоредените от Министъра на здравеопазването противоепидемични мерки са въведени и се спазват, което намалява риска от предаване на инфекцията, но въпреки това е необходимо служителите на РЗОК да бъдат поставени под карантина.
Тъй като дейността на РЗОК – Враца е в пряка връзка с цялата здравна система, в областта е създадена организация, при която ще продължи функционирането на най-необходимите звена от здравната каса, като периодично ще се извършват изследвания на служителите.
Работата ще се провежда в условията на карантина, при строги противоепидемични мерки и при осъществяване на контрол от страна на РЗИ - Враца. Достъпът на външни лица до РЗОК – Враца е забранен до изтичане на карантинния период.

На работното място на втория потвърден случай („СЕ Борднетце – България“ ЕООД, гр.Мездра) вече са предприети мерки спрямо установените лица, имали близък контакт с пациентката, и се осъществява пробонабиране и връчване на предписания за карантина на същите. Едно от контактните лица е от друга област, за което е изпратено своевременно уведомление.
Извършва се контрол на организацията на работа и предприемането на противоепидемични мерки в предприятието, както и спазването на здравно-хигиенните правила на работа в колектива.

От Регионалната здравна инспекция ще предоставят по-подробна информация след приключване на епидемиологичните проучвания и проверките.
От там напомнят, че всички работодатели са длъжни да въведат и следят за спазването на противоепидемичните мерки, разпоредени със Заповед РД-01-353/22.06.2020г. и приложенията към нея. Заповедта е налична на сайта на МЗ и РЗИ – Враца.
Здравните инспектори приканват гражданите да спазват стриктно въведените противоепидемични мерки с цел ограничаване броя на заболелите от COVID-19.