Процентите за различните видове заболявания се заковават, за да се ограничи субективизмът на лекарите. При инфаркт на миокарда се запазват 80%. Завишени са процентите при някои злокачествени заболявания, като при карцином на щитовидната жлеза например се дават с 20% отгоре след 5-ата година. При няколко заболявания процентите се сумират и водещо е това, което дава най-голям процент инвалидност.

Новото условие обаче е човекът да има над 80% увреждане вследствие на водещото заболяване, а второто и третото да дават над 51%. Това значи орязване на сегашните помощи на поне 100 хил. души, пресметнаха от организациите на хората с увреждания. Така при стенокардия вместо от 30 до 50% вече ще се дават фиксирани 40%, когато сърцето не може да поема достатъчно количество кръв, и 50%, ако не изпомпва.

При сърдечна недостатъчност вместо досегашния диапазон от 0 до 10% се фиксира на 10 на сто. Националната експертна лекарска комисия вече ще има право да вика на повторен преглед инвалиди, в чиито телкове се е усъмнила. При разглеждане на жалби НЕЛК ще работи по документи, но при съмнения ще вика, включително за прегледи. Телковете вече ще се издават от ротационни комисии, а не от постоянни.