Четириногите са ваксинирани и чипирани, съобщиха от Дирекция "Сигурност и обществен ред". Според очевидци, извършителят е ясен, но се въздържаха да назоват неговото име.

Немалко са и случаите, когато на обществени места се изхвърлят филии с хляб, в които има поставена отрова. Известни са и случаи в страната на отровени хора,в резултат на това. На много от градинките играят деца и подобен вид необмислени действия, излагат на риск техния живот.

Обърнахме се към Сдружение "На ти с природата" за коментар и докога обществото ще търпи подобни прояви. Габриела Пападопова обясни, че отдавана в научни изследвания е доказана връзката между жестокостта към животни и жестокостта и насилието над хора - особено към деца. Актовете на насилие спрямо животни отдавна се използват като индикатор за опасна психопатия, която не се ограничава само до жестокост над животни.

"Всеки, който е способен да наблюдава с безразличие и удоволствие смъртта на което и да е живо същество, е в опасност да повярва в незначителността и на човешкия живот", цитира Пападопова д-р.Алберт Швайцер. "Според Робърт Реслър, който се занимава с профилиране на серийни убийци за ФБР: "Убийците... много често започват от убийството на животни в детството си. Установено е, че в досиетата на много серийни изнасилвачи и убийци присъства минало, изпълнено с жестокост към животни“.

"Нараняването на животно е начин за човек да открие сила,власт,радост и удовлетворение от измъчването на жертва,за която е сигурно,че не може да се защити", добави Пападопова. Според нея границата,разделяща насилник на животни от някой,способен да извърши насилие над хора е много по-малка, отколкото повечето хора осъзнават. Факт, който заслужава внимание.

Източник: balkanec.bg