Досега бяха регламентирани условията и реда за полагане на извънреден труд само по отношение на полицаите и органите на пожарната. При другите служители на МВР се допуска полагането на извънреден труд само по изключение и при изчерпателно изброени в разпоредбата хипотези.

Според вносителите с промените се създава възможност да се полага извънреден труд и в извън установеното работно време, който да бъде компенсиран по установените правила.

Парламентът гласува и промени, с които еднодневните трудови договори за краткотрайна сезонна селскостопанска работа да могат да бъдат и 4-часови.

Така ще се осигури гъвкавост при прилагането на трудовите договори и ще може коректно да се изчисляват дължимите възнаграждения и осигурителни вноски по договора, което ще отговаря на реално отработено време и положен труд, мотивират се управляващите.


Източник: dnes.bg