Дейностите предвиждат залавяне на безстопанствени животни; извършването на ветеринарномедицински услуги и манипулации (обезпаразитяване - външно и вътрешно, ваксиниране и кастрация), като изпълнителят на поръчката трябва да транспортира кучетата до мястото за обработка и обратно или до приют.

Към настоящия момент Община Враца разполага с довършен през 2019 г. приют за безстопанствени животни, но той все още не е пуснат в експлоатация, поради което безстопанствените животни ще се връщат по местата, от които са взети след извършване на манипулациите, предмет на въпросната обществена поръчка.

Крайният срок за подаване на заявки за участие в публичното състезание е 9 февруари.