По новата процедура в подкрепа на малкия бизнес ще се допускат само проекти на кандидати, които са регистрирани преди 1 януари 2019 година, работили са поне 2 години преди настъпването на пандемията и имат минимум две приключени финансови години преди обявяването на процедурата.

Новата мярка ще бъде отворена за кандидатстване в информационната система за управление и наблюдение на структурните инструменти на Европейския съюз в България малко преди обяд. Крайният срок за подаване на предложенията изтича на 15 март. Подаването на проектите се извършва изцяло по електронен път.

Финансовата подкрепа е от Европейския фонд за регионално развитие и включва близо 12 милиона лева национално съфинансиране. Повече от 700 милиона лева част от антикризисния пакет, изпълняван от Министерството на икономиката, вече са достигнали до българските предприятия. Парите са по процедурите за микро- и малки предприятия, за транспортния сектор, за малките и средни предприятия от туристическия сектор, както и по съвместната процедура с Националната агенция за приходите, по която изплащането на средствата продължава.