Създаването на организацията за управление на най-големия туристически район, от Видин до Силистра е отнела по-малко от шест месеца. Основната й цел е създаването на регионални туристически продукти и маркетинг на дестинациите.

В управителния съвет на сдружението е избрана Пенка Пенкова, кмет на община Лом .

Учредителите са обсъдили и възможностите за срещи със заинтересованите страни и представители на туристическия бранш, както и представянето на Дунавския регион на национални изложения и поне на едно международно.
Сдружението ще подготви календар на Дунавския туристически район с акценти от културни и други събития от програмите на всички членуващи организации.

Дунавски туристически район се състои от 67 общини, което го прави най-голям в страната, който заема една пета от територията на България. Основната специализация на района са в областта на културния, круизния, както и културно-исторически, речен, приключенски екотуризъм, градски развлекателен и шопинг, винен и кулинарен, религиозен и поклоннически туризъм.

Източник: novinitem.com