Приобщаващото образование е неизменна част от правото на образование и се реализира в съответсвие със Закона за предучилищното и училищното образование. Политиките в тази насока са в подкрепа на личностно развитие на всяко дете и ученик. Това е и основен приоритет в управленската програма на правителството.

Основният акцент в наредбата е свързан с директната работа с деца и ученици, като по този начин ще се минимизират и намалят административните задължения на учителите до 10 пъти, категорични бяха от МОН. Ще се въведе координатор в детската градина и училището, който да разпределя отговорностите по подкрепа на личностното развитие на децата.

Осигурява се възможност за допълнително обучение по учебен предмет и консултации. По този начин нуждаещите се ще получават подкрепа в рамките на своето училище.

Също така се предоставя и допълнителна подкрепа за децата и учениците с изявени дарби. Учебните заведения трябва да имат ресурс, който ще осигури тази подкрепа, за да може да се постигне пълно разгръщане на потенциала на учащите се, разкриха от министерството.

В наредбата се поставя и акцент върху грижата за здравето и здравното образование. Регламентира се библиотечно-информационната дейност. Засилват се задълженията и отговорностите на родителите като партньори в процеса на образование.

Акцентира се и върху работата на учителите, които ще работят с учениците със специални образователни потребности. Не на последно място се засилва координацията между образователната система и тази за закрила на детето, казаха още от МОН.

Източник: novini.bg