На подадените оплаквания в Общинската администрация, от Общинско предприятие "Чистота" са изпратени работници, които се опитват да поправят необмислените ремонтни дейности.

Един от потърпевшите граждани, Й. Гачев, сподели, че цялата технология на този начин на асфалтиране, е тотално сбъркана. Според специалистите от бранша, правилният начин е първо да се извадят бордюрите, да се направи ниво и след това да се полага асфалта до необходимото ниво.

На практика сега нивото на асфалта до бордюра е под 1 см и при водосбора, който се получава при проливните валежи, водата влиза в дворовете и къщите на хората.

"В момента се прави някакъв частичен кърпеж на бордюрите като се опитват да повдигнат нивото им с бетон, но това е напълно неуместно. През зимния сезон този бетон ще бъде напълно излющен и това нещо ще бъде тотално компрометирано. Другото, което е недомислено, е, че преди да се асфалтира, трябва да се подменят комуникациите.

На улица "Тракия" стават постоянни аварии на водопроводната мрежа. При следващата такава, този асфалт ще бъде разкопан. Това просто е измиване на ръцете!", допълни Гачев.

След което показа резултата от поройните дъждове в приземния етаж на къщата.

Междувременно се чу воят на сирената, което озадачи хората!!!

Друг живеещ на същата улица, Н. Начев, обясни, че са извадени няколко бордюра точно срещу двора на къщата му и водата е стигнала до къщата.

Положението с бордюрите е абсолютно същото и на другата преасфалтирана улица „Рила”. Там пък бордюрите бяха почти невидими, а една госпожа изрази възмущението си от липсата на всякаква инженерна мисъл от страна на възложителите на ремонта.