Директорът на учебното заведение Иван Иванчев разказа, че въвеждането на дистанционното обучение, е било истинско предизвикателство и за учителите, и за учениците, и за родителите. Той заяви, че в началото е било трудно за всички, но постепенно всичко си е дошло на мястото.

Иван Иванчев „пусна” екипа ни в час по музика във 2-а клас и в часа литература в 7-а клас, където кандидат-гимназистите си припомняха основните литературни родове във виртуалната класна стая.

Относно резултатите от дистанционното обучение, директорът заяви, че това ще бъде и един от начините, които ще се прилагат по време на грипни ваканции.

Разбира се, директорът не пропусна да отбележи, че въвеждането на дистанционното обучение и електронните дневници, е дало повече възможности за творческа работа на самите учители.

В заключение, Иван Иванчев отправи своя празничен поздрав с настъпващия светъл празник на духа.