Съгласно разпоредбата на чл. 202, ал. 1 от Закона за движението по пътищата, водач, който без да има това право, паркира на място, определено за превозно средство, обслужващо хора с трайни увреждания, или за превозно средство, приспособено и управлявано от хора с трайни увреждания, се наказва с глоба от 200 лева.