Младите хора започват тази работа по Програма "Старт на кариерата" Агенцията по заетостта. Кметът на общината инж. Иво Цветков изрази своето удовлетворение от новите попълнения и заяви, че е оптимист за бъдещето на Бяла Слатина, съдейки по тези ентусиазирани и нахъсани младежи. Той заяви готовност за осигуряване на заетост за квалифицираните млади хора, с перспективата да бъдат задържани на постоянна работа в общината.