Предвид гореизложеното Централната избирателна комисия реши: назначава Районна избирателна комисия в Шести изборен район - Врачански, в състав от 13 членове, както следва: председател - Момчил Петров (ГЕРБ), зам.-председатели - Николай Николов (Реформаторски блок) и Георги Петров (Атака), секретар - Милена Миковска (БСП) и членове - Боряна Стаменова, Виктория Гарванска и Ирена Николова (ГЕРБ), Калина Динкова (БСП), Марин Връбчев (Патриотичен фронт), Силвия Каменова (ДПС), Снежана Ангелова (АБВ), Цветомила Маринова (ББЦ) и Явор Иванов (ДПС).

Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си днес, 4 февруари. Първото заседание на комисията ще се проведе от 11:00 часа.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.