Подадените заявления за ползване на услугата са над 180 броя, а капацитета на услугата - 80 места. След извършване на прецизна процедура за избор на ползватели, за град Белоградчик са одобрени 39 лица, а останалите 41 порции са разпределени на лица и семейства, живеещи в селата на територията на общината.

Основна целева група одобрена по проекта са лица на социално подпомагане, които към момента получават месечна помощ от около 50 лв. Обедното меню включва супа, основно ястие, хляб и поне веднъж седмично десерт.

Проектът се реализира чрез Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, чрез Фонд за Европейско подпомагане на най- нуждаещите се лица - „Топъл обяд в условията на пандемията от Сovid-19“.

Дейностите на проекта са с период на изпълнение - до 27.04.2021г., като предоставянето на топлия обяд на лицата е за 76 работни дни. Стойността на проекта е 16 869,60 лв.