На мястото на голямата водна площ през миналите години, водата при водната кула е около 2,5 м, а в най-дълбоката му част – не повече от 5-6 м. От брега се вижда почти цялата височина на язовирната стена, а в противоположния край, където реката се влива в язовира,диви патици и корморани се радваха на богат улов на риба.

Представителят на концесионерската фирма пожела да остане анонимен, но заяви, че през трите години, в които го стопанисват, водата никога не е източвана. Подписан е нов договор за още 10 години, но при така стеклите се обстоятелства, това ще бъде пълна загуба.

Един от основните проблем за драстичното намаляване на водата е продължилата почти четири месеца суша в района. Другата причина за спадането на водата е и водоползването за производствени нужди от язовир “Върбешница” от близките каменни кариери, които имат сключени договори.

От "Напоителни системи" ЕАД, клон Мизия - гр. Враца, анонимен чиновник отказа коментар за концесионерската фирма и заяви, че по документи, състоянието на язовира е под контрол.