Срокът тази година е отложен с 1 ден, защото 31 март е почивен. Освен декларацията по интернет, трябва да се подаде и годишен отчет за дейността на предприятието. Юридическите лица, които през 2018 г. не са осъществявали дейност по смисъла на Закона за счетоводството, не са длъжни да подават годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО и годишен отчет за дейността. В случай, че не се подаде декларация, минималната глоба е 500 лв. за юридическо лице и 200 лв. за управителя на фирмата.

До 1 април 2019 г. трябва да се плати и дължимият корпоративен данък, след приспадане на направените авансови вноски. Плащането на задължението към хазната може да стане чрез интернет без такса с електронната услуга на НАП, както и във всяка банка с попълване на вносна бележка за плащане към бюджета.