Става дума за декларациите по двата закона - за облагане на доходите и на корпоративната печалба.

Подробна информация е публикувана на сайта на приходната агенция. Данъкоплатците могат да задават въпроси и на единния телефонен номер 0700 18 700.