Нарушенията са свързани предимно с упражняване на физическо насилие над останалите лишени от свобода, неизпълнение на разпорежданията на служителите на Затвора и отправяне към тях на заплахи и псувни. „Той инициира вербални конфликти и създаване на предпоставки за етническо напрежение между българи и роми“ – се казва още в предложението за промяна на режима на осъдения. Освен това има риск да избяга, поради което не е извеждан да работи на външни обекти. Припомняме, че присъдата на Л. Г. е за причиняване на телесна повреда, която е била опасен рецидив, като от нея е последвала смърт.

„Нищо от това не е вярно. Това е пълен абсурд, което се казва за ромите и българите – за мен всички са еднакви. Съжалявам, ако има нещо и ако съм засегнал някой или обидил. Не е имало никакво насилие и моля да си остана на същия режим“ – каза в съдебната зала осъденият Л. Г.

Прокурорът по делото изрази становище да бъде уважено изцяло предложението на началника на Затвора във Враца, като се вземе предвид безпричинното насилие, което осъденият проявявал, а също вербалните конфликти, които предизвиквал и много опасното за такова място етническо напрежение между българи и роми.

„Рискът от вреди за служителите в затвора и лишените от свобода е повишен до висок, което се дължи на системните нарушения на реда и дисциплината в контролирана среда. В конфликтна ситуация прибягва до употреба на физическа сила без повод и причина. Има съмнения, че може да извърши бягство от работен обект. Профилът му е рисков. Много висок се очертава и рискът от вреди за обществото, предвид богатото криминално минало и неговата склонност да разрешава споровете по насилствен и агресивен начин. Съдът счита, че определеният първоначален режим за изтърпяване на наказанието от осъденото лице Л. Г. не се спазва от него и при този режим планираните цели и задачи не могат да му въздействат за формиране на положително отношение към плана на присъдата, за достатъчна мотивация за реализирането на този план, за спазване на установения ред и за това съдът направи преценка за основателност на искането“ – се казва в мотивите на съда.

Определението на Врачанския окръжен съд подлежи на обжалване и протестиране в седемдневен срок пред Софийския апелативен съд.