I място – градинка, намираща се между ул. „Опълченска“ , ул. „Даме Груев“ и ул. „Щърковица“, поддържана от живущите на ул. „Опълченска“ № 22 и № 24 в гр. Берковица– 32,8 точки от максимални 42 точки. Живущите бяха наградени с грамота и парична награда в размер на 200 /двеста/ лева, както и ваучер в размер на 600 /шестстотин/ лева, тези средства ще бъдат използвани за облагородяване на квартала по преценка на техните представители и живущите.

II място – ул. „Кочо Честименски“, кв. Стара планина, гр. Берковица – 30,6 точки от максимални 42 точки. Живущите получиха грамота и поощрителна награда (валчер) в размер на 300 /двеста/ лева, която да послужи за облагородяване на района на ул. „Кочо Честименски“ по преценка на представителите и живущите на улицата.

В категорията „НАЙ-ЧИСТО И КРАСИВО МЕЖДУБЛОКОВО ПРОСТРАНСТВО В ГРАД БЕРКОВИЦА“ комисията класира участниците в конкурса по следния начин:

I място – междублоково пространство и поддържана цветна градина от живущите на бл. 17 на ул. „Сливница“ в гр. Берковица – 36 точки от максимални 36 точки. Живущите бяха наградени с грамота и парична награда в размер на 100 /сто/ лева, както и ваучер в размер на 400 /четиристотин/ лева, които ще послужат за облагородяване на междублоковото пространство по преценка на техните представители и живущите.

Кметът инж. Милчо Доцов се обърна с благодарствени думи към всички, които се включиха в конкурса. Той отбеляза, че за първа година конкурса беше разширен и с участието на кварталите и междублоковите пространства в Берковица.

Източник: berkovitsa.bg