Целевите групи, включени в програмата, са безработни младежи до 29 г., безработни над 50-годишна възраст, безработни без или с ниска степен на образование, хора с увреждания, продължително безработни лица, неактивни лица.

Анкета сред работодателите от област Монтана показва, че най-търсени са машинни оператори , икономисти, счетоводители, строителни работници.

В по-дългосрочен план при специалистите с висше образование най-търсената квалификация е: архитектура, строителство и геодезия; икономика; туризъм, общо инженерство; електроника. Очертават се и нуждите на пазара на труда от специалисти в областта на здравни грижи; производствени технологии – дървесина, хартия, пластмаси и стъкло; социална работа и консултиране; металообработване, машиностроене и металургия, за които в региона има недостиг на кадри.


Източник: novinitem.com