© Община Враца

От Община Враца припомнят, че експертите от Инспектората поставят специални стикери на автомобилите, които не са преминали технически преглед последните три месеца и са разположени върху терени - общинска или държавна собственост.

След поставянето на указателните стикери, собствениците на превозните средства разполагат с едномесечен срок, в който да ги преместят в имот - частна собственост.

При неизпълнение на разпоредбите, автомобилът се извозва принудително от лицензиран оператор, в депо за вторични суровини. От звено "Инспекторат" уточняват, че ако собственикът на извозеното МПС не го потърси в 14-дневен срок, то ще бъде разкомплектовано.

Целта на инспекциите е да бъдат освободени междублоковите пространства от неизползваемите превозни средства.