През 2018 г. "ЧЕЗ Разпределение" е инвестирала 247 000 лв. в автоматизация на електропроводи в област Враца. Автоматизираните устройства по мрежата дават възможност за управлението й от разстояние. Чрез тях повредените участъци се изключват и се минимизира броят на засегнатите клиенти при евентуални аварии. Така качеството на услугата се повишава многократно. Компанията е вложила 160 000 лв. в рехабилитация на кабели в Роман, Мездра, Враца и Козлодуй.

В реконструкции на мрежи ниско напрежение в градовете Бяла Слатина и Мездра и в села в общините Бяла Слатина, Борован, Оряхово, Роман и Козлодуй са инвестирани 306 000 лв. "ЧЕЗ Разпределение" е завършила нов трафопост във Враца и рехабилитира електропроводи средно напрежение за подобряване на електрозахранването на селата в общините Хайредин, Оряхово и Козлодуй.

През 2019 г. "ЧЕЗ Разпределение" планира да инвестира 5,1 млн. лв. за подобряване на сигурността на електрозахранването в област Враца. Компанията ще инвестира още 320 000 лв. в започнало по-рано преустройство на мрежата и присъединяване на община Роман към Подстанция Роман, с цел повишаване на сигурността и качеството на електрозахранването в района.

Компанията ще монтира близо 21 000 дистанционно обслужвани електромери в общините Козлодуй, Бяла Слатина и Оряхово. Тези електромери осигуряват поглед в реално време върху мрежата, като по-стриктния контрол помага за по-бърза реакция при нужда. 790 000 лв. ще инвестира компанията в реконструкция на 5 трафопоста в село Търнак, общ. Бяла Слатина.

420 000 лв. ще бъдат вложени в реконструкции на мрежа ниско напрежение в общините Криводол, Враца и Мездра. Рехабилитация на кабели за 129 000 лв. ще бъде извършена в градовете Мездра, Роман, Враца и Бяла Слатина. Детайли за инвестиционните намерения бяха представени пред местните власти в областта.

Посещението на ръководството на ЧЕЗ във Враца е продължение на поредица от срещи с представители на общините от Западна България.