С най-големи данъчни и осигурителни задължения, вкл. начислените лихви, са "Вархим” ЕООД - 1 961 837 лв., "Ритлите 97” АД - 1 627 394 лв. и "Скорпион-Д” ЕООД - 1 498 754 лв. Тези три фирми са добавени в списъка на некоректните платци на 13 март т. г. Следват: "Битекс груп” ЕООД - 558 295 лв., "Хидротекс” ЕООД - 455 565 лв., "Компарт” ЕООД - 213 407 лв., "Искър” ООД 170 387 лв. и "Технометалбилд” - 136 104 лв.

Други 244 юридически и физически лица от област Враца са включени в списъка на длъжниците с неуредени публични задължения над 5 000 лв., които нямат имущество, върху което може да се наложи обезпечение, не са представили обезпечение и нямат вземания от банки и трети лица. Сред тях са 16 фирми, регистрирани в община Мездра, чиито задължения възлизат на общо 7 684 675 лв. Сред по-крупните длъжници са "Билдинг груп” ООД - 2 262 664 лв., "Илияна 2007” ЕООД - 2 073 699 лв., Янко Янков - 800 692 лв., "Елит ДиГ” ЕООД - 703 472 лв., "Людал” ЕООД - Зверино - 434 972 лв., Тодор Василев - Горна Кремена - 427 460 лв. и "Елви” ООД - 226 530 лв.

Списъците на длъжниците са динамични, като е предвидена възможността лицата, които предприемат действия за плащане на задълженията си, да бъдат извадени от тях, уточняват от приходната агенция. Публичният бюлетин се актуализира ежемесечно от Централното управление на НАП.

Допълнителна информация може да намерите на официалната интернет страница на НАП: http://www.nap.bg/