Народните представители гласуваха ЦИК да определя условията и реда за гласуване с подвижна избирателна кутия или в отделна избирателна секция, включително образуването на секциите, подаването на заявленията, в т.ч. по електронен начин през интернет страницата на комисията или съответната община или на безплатен телефонен номер, списъка за гласуване и гласуването в изборния ден.

Броят на членовете в секциите за карантинираните, какво и на тези извън страната трябва да е не по-малко от трима, но при спазване изискванията на Изборния кодекс.

Прие се, че при произвеждане на изборите ЦИК не по-късно от 50 дни преди изборния ден приема правила за организацията и реда на изборите, с които да се гарантират живота и здравето на избирателите, членовете на избирателните комисии и другите участници в изборния процес.

ЦИК съвместно с Министерския съвет обезпечава изборния процес с всички необходими средства за защита.

В болниците, в които са настанени за лечение лица с COVID-19, се образуват отделни избирателни секции. Правилата за изборите се приемат след консултации с Националния оперативен щаб, Националния ваксинационен щаб и Обществения съвет.

При необходимост избирателните комисии и другите органи в съответствие с правомощията им в изборния процес може да поискат съдействие от органите на Министерството на вътрешните работи, Министерството на здравеопазването и регионалните здравни инспекции.

В текстовете се предвижда гражданите, които са с изтекли документи за самоличност, да могат да гласуват с тях, да се идентифицират пред секционните комисии, като целта е да се избегне струпване пред органите, които издават документи за самоличност.