Гласоподавателите, включени в избирателните списъци в община Мездра на президентските избори и националния референдум, са общо 18 794. От тях 10 072-ма са с постоянен адрес в град Мездра, а останалите 8 722-ма - в 27-те съставни села на общината.

В две секции в общината избирателите имат възможност да гласуват машинно. Това са градските 9-а и 10-а, които се помещават в Младежкия дом.

Първите данни за избирателната активност в община Мездра ще станат известни след 10.00 часа.

Изборният ден трябва да приключи в 20:00 часа, но ако пред някоя избирателна секция има още желаещи да гласуват, той може да бъде удължен до 21:00 часа.