С Постановление №250 са одобрени близо 852 хил. лева за извършване на дейности за намаляване на риска от бедствия, възстановяване на разходи за проведени спасителни и неотложни работи при овладяване на бедствени положения и за възстановяване на инфраструктурни обекти в област Враца.

Трансферът по бюджета на община Враца е в общ размер на 151 604 лв.

С отпуснатите средства се предвижда укрепване и корекция на р. Лиляшка - с. Лиляче с цел подобряване проводимостта при средни и високи води, за външен и вътрешен ремонт на жилищна сграда на ул. „Цвета Кръстенякова” № 3, гр. Враца, както и за частичен ремонт на покрив на жилищна сграда на ул. „Цвета Кръстенякова” № 5, гр. Враца. Двете частни сгради пострадаха при извънредна ситуация след бурен вятър през май тази година, когато падналата покривната конструкция на Военното окръжие причини сериозни материални щети.

140 600 лв. са средствата по бюджета на община Козлодуй за възстановяване покривните конструкции на сградата на детска градина „Първи юни” в с. Бутан и на сградата на „Детска млечна кухня” в гр. Козлодуй.

Трансфер в размер на 299 163 лв. е постановен по бюджета на община Оряхово за аварийно-възстановителни работи на църквата „Св. Богородица”, гр. Оряхово.

В Постановлението на Министерски съвет са отпуснати средства в размер на 151 611 лв. по бюджета на община Роман за възстановителни работи на сградата и оградата на музей „Ханчето” („Васил Левски”), с. Курново.

Със средства в размер на 109 351 лв. от Държавния бюджет чрез Министерство на културата ще бъде възстановена покривната конструкция на Професионална гимназия по каменообработване, с. Кунино в община Роман.