Под 20 % са недействителните бюлетини в Лом /19,1/ и Чипровци /19,2 /, Георги Дамяново /20,75 %/, Монтана 22,26%, Якимово, Медковец, Бойчиновци и Брусаци 25 -26 %.

Грешки, протестен вот, липса на доверие са сред причините за недействителните бюлетини, смятат от „Прозрачност без граници“. И предлагат: експерти да прегледат бюлетините, за да видят причините за високия процент недействителни бюлетини. Да бъде изготвен доклад за причините, довели до високия дял недействителни бюлетини и да бъдат направени предложения за усъвършенстване на изборното законодателство.


Източник: novinitem.com