Евелина Лафчийска от Асоциация "Родители" също постави темата за едносменния режим в училище, като обаче подчерта, че ще има проблем с материалната база в страната, която не е готова да отговори на това предизвикателство към момента.

Агресията сред децата "Как и защо агресията се превърна в проблем номер 1 за обществото едва ли мога да кажа, но когато коментираме решението му, трябва да започнем с причините за неговата поява", каза още в изказването си Сачева. "На първо място причините и проблемите са социално-икономически и са свързани с трудностите на семействата от гледна точка на работа, финанси и конфликти в дома. Много деца са жертви на различни конфликти, свидетели са на насилието навсякъде. Темата за агресията не е само в училище и това показва всяка новинарска емисия. В 30-40% от информационния поток говорим за насилие – бити лекари, бити учители, войната по пътищата. Въртейки се в този порочен кръг, ние мащабираме проблемите и караме децата да следват погрешни модели", каза тя.

Сачева изтъкна, че ресорното министерство вече има статистика за инцидентите сред подрастващите през миналата година. 122 деца са ранени в пътно-транспортно произшествия, регистрирани са 38 смъртни случаи и са отчетени с 396 повече случая на агресия между деца. Тя каза още, че от над 4300 училища и детски градини в страната, само в 964 работят психолози или педагогически съветници. Най-остра е липсата на специалисти в области като Враца, Ловеч, Силистра, Кюстендил, Перник и Видин.

"Ще увеличим броя на педагогическите съветници с и психолозите в училище, макар да знаем, че ще бъде трудно да попълним всички празноти", посочи Сачева. Тя обобщи, че е подсилена националната мобилна група за наблюдение на инцидентите сред деца, сформирана е и работна група за механизма за противодействие на училищния тормоз.

"Работим с Института за изследване на населението към БАН за съставяне на модел за произхода на насилието с конкретни доказателства, които да помогнат за решаване на проблемите. Институтът за социални дейности ни сътрудничи с проекта ”Горе ръцете”, насочен към предотвратяване на телесните наказания над децата. Имаме поет ангажимент за едносменен режим на обучение до 2021 г. с цел повече време за подготовка и почивка на учениците", обобщи тя.

Валентин Димитров, заместник-председател на Агенцията за закрила на детето каза в прав текст: "Има дефицит в разпоредбите, които дават възможността на учителя да практикува своята професия. Българският учител е обезоръжен“. Той постави въпроса не само за правата, но и за задълженията на учениците и начинът, по който трябва да се балансират.

Началникът на сектор "Детска престъпност" към МВР Красимира Чобанова припомни, че като част от превенцията срещу детската престъпност МВР са влезли в над 1500 училища за събеседване с учениците по темите агресията и толерантността и са изнесли над 7000 лекции по школата за миналата година.

Иван Кънчев, главен експерт в Синдиката на българските учители, насочи вниманието към темата за авторитета на учителя. По думите му, за да има авторитет учителят пред детето, той трябва първо да има авторитет пред родителите му. Нужно е да се създаде Институт за изследване на детето в България към Държавна агенция за закрила на детето (ДАЗД). Това заяви психологът Христо Монов. Той представи три тези и три стъпки за решаване на проблема.

Първата стъпка е да се създаде един Институт за изследване на детето в България", подчерта специалистът.

Според Монов той не трябва да бъде бюрократична машина, а е достатъчно да има борд от 5-6 изявени специалисти, които да определят актуалните теми и да задават конкурси. "И в края на годината да се прави стегнат и ясен доклад за проблемите на децата в България, който да се праща до държавната институции. Може би този институт трябва да бъде към ДАЗД, която е крайно време да стане независима", подчерта Христо Монов.

Третата теза е, че основен фактор за създаване на нормален ред за децата, е учителят. Нека да създадем подходяща среда за българския учител, апелира Монов. "Задължихме учителя да ходи всяка година на психиатър, стигматизирахме ги. Нека да създадем центрове за личностно развитие на учителя“, апелира още Христо Монов.
Източник: actualno.com