„Неблагоприятни обстоятелства за региона са и нарастващите процеси на емиграция в чужбина и към по-големите градове на страната. Предложенията за държавен планов прием в училищата са свързани с броя на учениците, завършващи основно образование, със стратегиите, прогнозите, програмите и плановете за развитие на общината и областта“, коментира Вълчев.

По думите му визията на Община Враца е за приоритетно развитие на професионалното образование и удовлетворяване на потребностите на местния бизнес. "Направените предложения за намаляване на профилираните паралелки са в резултат на това, че броят на училищата на територията на общината е 20, като преобладават средните. Броят на завършващите основно образование през учебната 2017/2018 г. е 579 ученици. Възможният брой паралелки за община Враца за 2018/2019 г. е между 23 и 26 паралелки, като се отчита фактът, че кандидатстват ученици и от съседни общини“, посочва министърът.

Според него намаляването на профилирани паралелки се отнася единствено и само за СУ „Христо Ботев“ и за ППМГ „Акад. Иван Ценов“, СУ „Отец Паисий“ с една паралелка. "Балансирането е насочено в посока повишаване качеството на обучение. Трябва да насърчим дебатите на местно ниво и да очакваме там да бъде постигнат необходимият консенсус. По отношение на Община Враца водим много разговори. Различията останаха до една паралелка в СУ "Христо Ботев“. Аз не бих казал, че това е толкова голямо различие“, каза още Красимир Вълчев.