© iStock/Getty Images

Придвижването е във връзка с участието на формирование от Сухопътните войски на САЩ в съвместната българо-американска подготовка „Joint Training“, която се провежда на учебния полигон.

Във връзка с планираните съвместни тренировки военни вертолети ще изпълняват полети от Румъния към учебен полигон „Ново село“ и обратно.

Съвместната подготовка се провежда от януари до юни тази година в рамките на планираните през 2021 г. учения на Българската армия в страната и чужбина, допълват от МО.

В „Joint Training“ участват сили и средства от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия. Формированията от Сухопътните войски на САЩ в Европа участват в нея на ротационен принцип.

"Съвместните учения повишават боеспособността на българските въоръжени сили и допринасят за оперативната съвместимост в национален и в съюзен формат", посочват от от военното ни министерство.