В залесителната акция се включиха петокласници от Клуб "Млад природозащитник" при градското Основно училище „Св. св. Кирил и Методий” и седмокласници и осмокласници от Основно училище "Христо Ботев”. Младите природолюбители бяха подпомогнати в залесяването от своите възпитателки.

Това е поредната залесителна акция, реализирана тази пролет по инициатива на Горското стопанство в Мездра. В началото на април горските служители засадиха 10 дка тополи в района на ж. п. спирка Ослен Криводол, след което облагородиха с фиданки червен дъб и липа дворовете на Центровете за настаняване от семеен тип над болницата и в района на Професионалната гимназия "Алеко Константинов".