Анекдотите се приемат при размер на шрифта 12 пункта в Times New Roman. Файловете трябва да бъдат в WORD формат (DOC, DOCX). Карикатурите трябва да са с максимална ширина 13 см. В JPEG формат и задължително при 300 dpi. Фейлетоните трябва да са до 2 страници А4, при размер на шрифта 12 пункта Times New Roman. Файловете трябва да бъдат в WORD формат (DOC, DOCX).

Крайният срок за изпращане на произведенията е 1 април на е-mail: youth_house@abv.bg. Всеки автор трябва да представи трите си имена, кратка творческа биография, своя снимка или шарж и телефон.

Наградният фонд на конкурса е до 500 лв., ще бъдат присъдени и поощрителни награди. Творбите ще бъдат оценени от професионално жури.

Резултатите ще бъдат обявени на 24 април. Телефонът за връзка и допълнителна информация е 092/ 62 71 19.