Първото отличие, което получи Младежки дом Враца, е в категория „Общински културен институт“, за активната и резултатна дейност за разширяване на достъпа на младите хора до култура чрез многообразие от инициативи, програми, фестивали, форуми, концерти, рецитали и др. дейности.

Тази година за пръв път бяха обявени специални награди в категория „Фестивал“ в девет области. В раздел фестивали с "Диплом за отличие" на конференцията бе награден и Международният младежки театрален фестивал „Време“ – Враца. Фестивалът има принос и към Националния културен календар, като единствено по рода си събитие за страната, с международно участие от 1987 година.

Свързването, разширяването и включването на младата аудитория, приносът на фестивалите за съхранението на културното наследство и развитието на таланти бяха сред темите, които обсъдиха участниците в културната Конференция.