Инициативите "Спорт за Монтана" и "Здрави и жизнени чрез стрийт фитнес" целят да популяризират физическите упражнения и здравословния начин на живот сред подрастващите. Третият проект, който носи името “Montana Young" предвижда организирането и провеждането на информационна среща - тип дискусия за проблемите на младежите в Монтана и техните идеи за решаването им, а четвъртият проект - "Опознай родния край" има за задача да запознае учениците от I "в" клас на Първо Основно училище - гр. Монтана с историята, културното наследство, традициите и художествените занаяти, характерни за гр. Чипровци и по-конкретно с технологията за изработването на известните Чипровски килими.

Проектът Младежка банка се реализира с подкрепата на Фондация "Работилница за граждански инициативи" и с финансовата помощ на Фондация "Чарлз Стюарт Мот".