Основна цел на спортната инициатива е да повиши физическата активност на хора от всички възрасти и да популяризира спортните занимания като средство за здравословен и пълноценен начин на живот.

Градоначалникът Калин Каменов, заедно с председателя на Постоянната комисия по спорт, туризъм, младежки политики към Общински съвет Ивайло Христов, връчиха наградите на победителите в турнирите и игрите на врачанската активна събота.

Събитието беше отворено за всички хора и имаше за цел да покаже, че физическата активност във всичките й форми може да бъде забавна, приятна и полезна. Активната събота показа, че независимо от възможностите и възрастта отделеното време за движение може да бъде и приятно забавление.