Божидар Лукарски ще вземе участие в първия информационен ден от Националната кампания за представяне на процедура BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“. Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“, в качеството си на Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020, съвместно с Регионален сектор - Враца, канят всички заинтересовани лица да участват в събитието. То ще се проведе на 13 юни (понеделник) в конферентната зала на Търговско-промишлена палата - Враца, съобщиха от Областния информационен център.

В информационният ден ще участват Божидар Лукарски, министър на икономиката, Филип Кирев, началник на политическия кабинет на Министерството на икономиката, Ивелина Пенева, главен директор на ГД „Европейски фондове за конкурентоспособност“ (ЕФК), както и експерти от ГД ЕФК.

Допълнителна информация относно процедура „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“ е публикувана www.opcompetitiveness.bg От ОИЦ - Враца уточниха, че до 17.00 ч на 10 юни (петък) всички заинтересовани лица трябва да изпратят заявка за участие в свободен текст, съдържаща имената на участника, длъжност, институция, телефон и имейл за контакт на електронна поща: d.ivanov@mi.government.bg.

Националната кампания за представяне на процедурата ще се проведе и във Велико Търново, Варна, Русе, Бургас, Стара Загора, Пловдив и София.